Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

Zarząd Województwa Wielkopolskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007-2013 przeprowadzi w terminie 27.03.2014r. do 28.04.2014r. nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2. „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis”. Celem działania jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność i/lub mające siedzibę na terenie woj. Wielkopolskiego – wsparcie mogą otrzymać projekty w wyniku, których powstanie minimum jedno stałe miejsce pracy. Kwalifikowane będą wydatki inwestycyjne związane z zakupem nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poniesione w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 28 kwietnia 2014 roku.

Więcej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/index.php/konkursy-dokumenty160/2867-nabory-wnioskow-o-dofinansowanie-dn-13-marzec

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater