Aktywność Zarządu

21 marca odbyło się spotkanie Zespołu ds. rozwoju gospodarczego, powołanego przez Prezydenta Ryszarda Grobelnego. Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska samorządu gospodarczego, będącego podstawą stałej współpracy z Zarządem i Radą naszego miasta. WZPL w spotkaniu reprezentował Pan Wiceprezes Krzysztof Kłosowicz.

24 i 25 marca we Włocławku odbyło się spotkanie Rady Regionów Konfederacji Lewiatan. WZPL w spotkaniu reprezentował Pan Prezes Jacek Silski. Na spotkaniu zostały omówione m.in. tematy:

– RAMY KWALIFIKACYJNE jako remedium na brak efektywnego systemu szkolnictwa zawodowego,
– umiędzynarodowienie firm z sektora MŚP i postulat zmian w Kodeksie pracy uwzględniających specyfikę MŚP ( inicjatywy WZPL),
– przygotowanie akcji „Rekompensaty za pracę w soboty”.

25 marca Pan Prezes Jacek Silski wziął udział w spotkaniu z Panem Ernesto Malda z Ambasady Meksyku w Polsce. Celem spotkania było omówieni planowanego w Poznaniu seminarium, dotyczącego biznesowej współpracy między Polską a Meksykiem.

Tego samego dnia Pan Prezes Jacek Silski reprezentował WZPL w uroczystości otwarcia honorowego konsulatu Finlandii w Poznaniu. Po 75 latach przerwy w Poznaniu działa honorowy konsulat Finlandii
http://wiadomosci.onet.pl/poznan/po-75-latach-przerwy-w-poznaniu-dziala-honorowy-konsulat-finlandii/tezp5.

26 marca Pan Wiceprezes Krzysztof Kłosowicz wziął udział w konferencji „Raport o sytuacji małych i średnich firm w roku 2013, organizowanej przez Bank Pekao SA pod patronatem WZPL.

27 marca Pan Prezes Jacek Silski reprezentował WZPL na uroczystym otwarciu targów Motor Show oraz wziął udział w debacie „Polak, Europejczyk, Obywatel”, zorganizowanej przez Komisje Europejską z okazji dziesięciolecia funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater