WZPL podpisał z Izbą Celną w Poznaniu porozumienie o współpracy

WZPL podpisał z Izbą Celną w Poznaniu porozumienie o współpracy w zakresie realizacji przez obie strony działań na rzecz przeciwdziałania korupcji oraz tworzenia rozwiązań, wspierających prowadzenie działalności gospodarczej w sposób uczciwy, zgodny z przepisami i zasadami uczciwej konkurencji (skan dokumentu).

W nawiązaniu do treści porozumienia, zachęcamy przedsiębiorców do przekazywania wszelkich informacji, dotyczących nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym, obszarach potencjalnie zagrożonych korupcją oraz propozycji ewentualnych rozwiązań przeciwdziałających korupcji.

W celu pozyskania informacji od Państwa Izba Celna przygotowała trzy różne formy zgłaszania ww. informacji, zapewniających jednocześnie zachowanie anonimowości zgłaszającym. Należą do nich:

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater