Konfederacja Lewiatan zaprasza: Weź udział w Barometrze Różnorodności!

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, którzy chcą się przekonać, jak w ich instytucjach wygląda zarządzanie różnorodnością, Konfederacja Lewiatan przeprowadza drugą edycję Barometru Różnorodności. Żeby wziąć udział w badaniu wystarczy wejść na stronę www.diversityindex.konfederacjalewiatan.pl i wypełnić ankietę.

Zarządzanie różnorodnością to temat, który zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny. Nie jest chwilową modą czy fanaberią – jest wyzwaniem, z którym zmaga się lub wkrótce zmagać się będzie każda firma. Różnorodność jest faktem. Część organizacji ignoruje ją, tracąc tym samym wynikające z niej korzyści biznesowe.

Przykłady z całego świata dowodzą, że dzisiaj nie powinniśmy już dyskutować o tym, czy różnorodność jest komukolwiek potrzebna, tylko o tym, jak z niej najlepiej korzystać. Pracodawcy dostrzegają konkretne korzyści wynikające z wprowadzenia polityki zarządzania różnorodnością, jakimi są m.in. większa lojalność osób zatrudnionych, większa kreatywność zespołów, innowacyjność działania, lepsza odporność firmy na kryzys czy wyższa rentowność. Czy tak jest również w Polsce?

Chcąc się przekonać, czy i w jaki sposób polskie firmy wykorzystują różnorodny potencjał pracowników, Konfederacja Lewiatan opracowała wskaźnik Diversity Index, służący do kompleksowej analizy zarządzania różnorodnością w przedsiębiorstwie. Obszary, które są objęte badaniem to strategiczne zarządzanie różnorodnością, kultura organizacyjna, struktura zatrudnienia, rekrutacja, rozwój oraz wynagrodzenie.
W 2013 roku przeprowadzono pierwsze ogólnopolskie badanie firm wskaźnikiem Diversity Index – wyniki analizy dają wiele do myślenia. Zastanawiąjący jest fakt, że dla wielu organizacji zarządzanie różnorodnością ma jedynie charakter wizerunkowy. Nie wszystkie firmy są świadome wymiernych korzyści ekonomicznych, jakie daje zarządzanie różnorodnością. Większość przedsiębiorstw, pomimo że wprowadza elementy polityki różnorodności, robi to w sposób przypadkowy i okazjonalny. Nie prowadzi pogłębionej analizy, dzięki której można byłoby zidentyfikować potrzeby organizacji, a następnie w kompleksowy sposób na nie odpowiedzieć.
Z drugiej strony niezwykle cieszy fakt, że spośród firm, które wzięły udział w Barometrze Różnorodności kilka przedsiębiorstw uzyskało bardzo wysoki wynik – na poziomie 72-78% (na 100% możliwych). Jest to jasny sygnał, że są już w Polsce przedsiębiorstwa zaawansowane we wdrażaniu polityki różnorodności, mogące stanowić przykład dla innych.

Udział w badaniu jest bezpłatny, zebrane dane mają charakter poufny. Firma, która wypełni ankietę otrzyma indywidualny Indeks Różnorodności (Diversity Index) oraz informację zwrotną zawierającą rekomendacje i przykłady dobrych praktyk z zakresu zarządzania różnorodnością. Będzie także mogła porównać swój wynik ze średnią dla innych firm z tej samej branży, wielkości, regionu i województwa.

Każda firma otrzyma specjalny certyfikat potwierdzający udział w badaniu. Barometr Różnorodności trwa do 11 kwietnia 2014 r.

Projekt „Diversity Index” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Konfederację Lewiatan w partnerstwie z Agencją Rozwoju Innowacji pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o projekcie: http://www.diversityindex.pl

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater