Zaproszenie na bezpłatne seminarium „Zamówienia publiczne – od oferty po wygraną” – Warszawa, 14 kwietnia

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na seminarium pt. Zamówienia publiczne – od oferty po wygraną, które odbędzie się w Warszawie 14 kwietnia (poniedziałek) 2014 roku w siedzibie Konfederacji Lewiatan, ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

Spotkanie organizowane jest wspólnie z Kancelarią BSJP Brockhuis Juszczak Prusak i kierowane do firm biorących udział w przetargach publicznych (transport, budownictwo, ochrona, catering, sprzątanie, sprzęt medyczny, wyposażenie biur, etc.). Przedmiotem warsztatów będą:

  • praktyczne aspekty procedury ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego (kwalifikacje wykonawców do udziału w postępowaniu i oceny ofert z punktu widzenia przyjętych kryteriów)
  • poprawianie błędów w dokumentacji przetargowej
  • analiza zapisów umowy o udzielenie zamówienia publicznego, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać
  • zasady dopuszczalnych modyfikacji zawartych kontraktów
  • system środków ochrony prawnej, jak bronić się przed wykluczeniem
  • wygrany przetarg i co dalej, na co zwracać uwagę w trakcie realizacji zamówienia

Seminarium poprowadzi mec. Jarosław Sroka, ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych. Uczestnicy warsztatów będą mieć możliwość bezpośredniego kierowania pytań do prelegenta w trakcie prowadzonego szkolenia.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 kwietnia 2014 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

PROGRAM

9.30 – 10.00
Rejestracja, kawa powitalna

10.00 – 11.30
Ocena kwalifikacji wykonawców

11.30 – 11.45
Przerwa kawowa

11.45 – 12.30
Badanie i ocena ofert: dopuszczalna korekta ofert wykonawców, błędy w obliczaniu ceny, rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia

12.30 -13.30
Umowa w sprawie zamówienia publicznego, dopuszczalna modyfikacja treści umowy w trakcie postępowania i po jej zawarciu, kwestia zmian podmiotowych

13.30 – 14.30
Lunch

14.30 – 15.15
Środki ochrony prawnej: odwołanie i skarga, skutki wniesienia odwołania, aspekty praktyczne związane z korzystaniem ze środków ochrony prawnej

15.15 – 15.45
Pytania, dyskusja

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ!

PROWADZĄCY

Jarosław Sroka
Radca prawny, partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak sp.k. Specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane i usługi oraz PPP. Posiada doświadczenie w zakresie prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i kontraktów budowanych (w tym kontraktów typu FIDIC).

Pełni funkcję Wiceprezesa Związku Pracodawców Branży Infrastruktury przy Konfederacji Lewiatan. Członek SIDiR – jedynego polskiego stowarzyszenia afiliowanego przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów i Konsultantów), zrzeszającego osoby fizyczne oraz prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim.

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa zamówień publicznych w prasie krajowej i zagranicznej, prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa budowlanego.

Zgłoszenie

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Jarosław Sroka
Radca prawny, partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak sp.k.
e-mail: jaroslaw.sroka@bsjp.pl

Anna Kalicka-Motawa
Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan
e-mail: akalicka@konfederacjalewiatan.pl

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater