Zaproszenie na bezpłatną konferencję „Jak naprawić polski rynek pracy” – 23 kwietnia 2014, Hotel InterContinental, Warszawa

Szanowni Państwo

W imieniu Konfederacji Lewiatan oraz firmy Ingeus członka WZPL, zapraszamy Państwa na bezpłatną konferencję nt. „Jak naprawić rynek pracy – skuteczne sposoby walki z bezrobociem w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”.
Konferencja odbędzie się w dniu 23 kwietnia br. od godz. 11.00 do 15.00, Hotel InterContinental, Warszawa, ul. Emilii Plater 49.

Udział w konferencji jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacja – pdf
Program – pdf

PROGRAM KONFERENCJI

11:00 – 11:10
Otwarcie konferencji
Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan

Rynek pracodawcy – rynek pracownika. Kiedy i jaka zmiana nas czeka?
Jak wyprzedzić konkurencję i być lepiej przygotowanym na nowe wyzwania?

11:10 – 11:30
Wyzwania polskiego rynku pracy w kontekście budowy konkurencyjności polskich firm
Prezentacja Banku Światowego

11:30 – 12:00
Czy i jak reforma rynku pracy odpowiada na wyzwania stojące przed gospodarką i potrzeby pracodawców?
minister Jacek Męcina

12:00 – 12:45
Co jest potrzebne do skutecznej współpracy urzędów pracy z firmami w zakresie przywracania do zatrudnienia osób bezrobotnych – dyskusja panelowa
Przedstawiciele firm, PUPów , WUPów

12:45 – 13:00
Przerwa na kawę

Jak skuteczniej walczyć z bezrobociem i lepiej odpowiadać na potrzeby pracodawców? – wyzwania dla samorządu terytorialnego, szansa dla rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze rynku pracy

13:00 – 13:15
Ograniczanie bezrobocia – wspólne wyzwanie Rządu, samorządu terytorialnego i firm
Michał Boni

13:15 – 13:30
Korzyści z budowy partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze aktywizacji bezrobotnych, doświadczenia innych krajów
KPMG

13:30 – 14:00
Partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie aktywizacji długotrwale bezrobotnych – doświadczenia i dobre praktyki na rynku polskim
Prezentacja Ingeus Polska

14:00 – 14:45
Zaangażowanie samorządów warunkiem powodzenia reformy – perspektywa samorządów – dyskusja panelowa
marszałkowie województw, wojewodowie, starostowie powiatów, przedstawiciele Zarządu Związku Powiatów Polskich

14:45 – 15:00
Podsumowanie i zamknięcie konferencji

15:00
Lunch


Jak naprawić polski rynek pracy
– skuteczne sposoby walki z bezrobociem

23 kwietnia 2014 | Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE!

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 18 kwietnia 2014 r.
faksem na numer (22) 55 99 910 lub na e-mail aderes@konfederacjalewiatan.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Konfederacja Lewiatan
ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa
tel. 48 (22) 55 99 938, faks 48 (22) 55 99 910, e-mail: aderes@konfederacjalewiatan.pl
www.konfederacjalewiatan.pl

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater