Aktywność Zarządu

W dniu 14 kwietnia Krzysztof Kłosowicz oraz Jacek Kulik, Wiceprezesi Zarządu WZPL wzięli udział w posiedzeniu Komisji Budżetu, Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Rady Miasta Poznania. Spotkanie poświęcone było omówieniu stanowiska Rady Miasta Poznania, dotyczącego przedsiębiorczości i połączone było ze spotkaniem Zespołu ds. rozwoju gospodarczego, utworzonego przy Prezydencie UMP, którego członkiem jest WZPL.

16 kwietnia Jacek Kulik, Wiceprezes Zarządu WZPL, uczestniczył w posiedzeniu Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, w imieniu Prezesa Jacka Silskiego – Członka Rady. Na spotkaniu został przedstawione sprawozdanie z działalności Rady, sprawozdanie finansowe za 2013 r. oraz program działania Lewiatana w 2014 r.

17 kwietnia Zbigniew Stochalski, Wiceprezes Zarządu WZPL, reprezentował WZPL na promocji monografii, poświęconej 85.leciu firmy Stomil, członka WZPL.

style=”text-align: justify”> 23 kwietnia Członkowie Zarządu WZPL uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Rady Związku WZPL. Spotkanie poświęcone było przygotowaniu Walnego Zgromadzenia Członków WZPL, zaplanowanego na 20 maja br.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater