Bezpłatne, w ramach pomocy de minimis, badania kompetencji pracowników w MSP

Bezpłatne, w ramach pomocy de minimis, badania kompetencji pracowników w MSP – projekt PAPR. Wartość pomocy de minimis 25 000 złotych.

W ramach badania, przeprowadzany jest audyt, który pokazuje, czy oczekiwania kadry zarządzającej / właścicieli pokrywają się z kompetencjami pracowników i pokazuje jakie działania warto podjąć, by pracownicy poczuli się dowartościowani.

Każda firma otrzymuje Raport z Audytu Zdolności do zarządzania kompetencjami. Raport jest bardzo praktyczny i tworzony z zarządzającymi/ właścicielami – pozwala na dostrzeżenie co usprawnić w firmie, a co najważniejsze – pozwala na spojrzenie na firmę i jej mocne, słabe strony oczami pracowników.

Krokiem dalszym jest opracowanie, na podstawie badania kompetencji, Planu Rozwoju Kompetencji na lata 2014-2016 dla grup kluczowych stanowisk (konsultant/ konsultantka opracowuje w systemie a firma konsultuje, proponuje)

Plan rozwoju kompetencji wraz z tabelami wymagań, jest praktycznym narzędziem do zastosowania do:

  • bezstronnego oceniania pracowników
  • bezstronnego oceniania zaangażowania
  • podstawa do rekrutowania (wiem kogo, z jakimi umiejętnościami)
  • podstawa do awansowania

Firmy, które mają odpowiednie potrzeby, opisy stanowisk czy poszukują odpowiedzi jak motywować handlowców będą mogły wysłać swoich specjalistów z działów kadr i zarządzania zasobami oraz kierowników na bezpłatne szkolenia – jak wdrażać zarządzanie kompetencjami.

Więcej:
http://kompetencjemsp.parp.gov.pl/o-projekcie.html
Zarządzanie kompetencjami w MŚP – materiały informacyjne

Udział w badaniach najbardziej polecany jest firmom produkcyjnym i handlowym.


5 powodów, dla których warto stosować audyt zarządzania przez kompetencje i bilanse kompetencji w małych i średnich firmach:

1. Uporządkowany opis naszych oczekiwań wobec pracowników uwalnia wszystkich od poczucia chaosu. Audyt potencjału jest powszechny w bardzo dużych firmach. Teraz MŚP mają szansę na bezpłatną usługę doradczą!

2. Test kompetencyjny dla Pracowników jest miarą efektywną – zamiast przeczuć i odczuć korzystamy z dobrego standaryzowanego narzędzia specjalnie przygotowanego dla małych i średnich firm. Sprawdza się w firmach rodzinnych i rzemieślniczych.

3. Zestawienie wyników oczekiwań kadry zarządzającej z rzeczywistymi kompetencjami w naszych firmach, co może dać doskonały impuls do rozwoju. Talenty są wśród nas. Warto również znać obszary, które należy wzmocnić – konkurencja nie śpi, a kryzys jeszcze dyszy.

4. Raport dla firmy jest jasny i przejrzysty, posiada czytelne wykresy i tabele oraz podsumowania i podpowiedzi konsultantów. Dzięki temu nie trzeba wybitnych specjalistów, aby raport zrozumieć a rekomendacje zastosować w swojej firmie.

5. Firmy, które stosują jasne zasady dotyczące oczekiwań wobec pracowników i znają potencjał swoich zespołów pewniej mogą patrzeć w przyszłość mając pewność, że kadra zarządzająca i pracownicy mają takie same cele.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater