Spotkanie informacyjne dot. Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), 16 maja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców oraz specjalistów, odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach do udziału w spotkaniach informacyjnych NKL. Spotkania w pierwszych 10 miastach odbędą się już w maju i czerwcu.

Spotkanie w Poznaniu odbędzie się w piątek, 16 maja 2014 r. – Biurowiec DELTA, ul. Towarowa 35.
Prowadzenie: dr Łukasz Haromszeki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Program

Zarejestruj się

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater