Aktywność Zarządu

4 maja Członkowie Zarządu WZPL wzięli udział w spotkaniu z posłem Adamem Szejnfeldem.

Z kolei Jacek Kulik uczestniczył w spotkaniu zespołu ds. rozwoju gospodarczego, przy Prezydencie Miasta Poznania. Na spotkaniu omawiane było zagospodarowanie Wolnych Torów (zobacz prezentację „Integracja przestrzenna Łazarza i Wildy” wraz z wnioskami z konsultacji.
Wolne Tory mają być nową, wielofunkcyjną dzielnicą Poznania, na ludzką skalę, z priorytetem komunikacyjnym dla transportu publicznego i rowerowego oraz ruchu pieszego, powiązaną z Wildą i Łazarzem, integrująca obie te dzielnice.

Tego samego dnia, Pan Jacek Silski wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Programowej TVP w Koninie. Tematem spotkania był „Kalejdoskop Wielkopolski Wschodniej”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater