Aktywność Zarządu

19 maja odbyło się Zgromadzenie Ogólne Konfederacji Lewiatan. W spotkaniu tym, WZP Lewiatan reprezentował Jacek Silski.
Tego samego dnia Jacek Silski i Zbigniew Stochalski wzięli udział w Gali Nagród Lewiatana. Lista nagrodzonych w załączeniu.

20 maja, pod patronatem WZP Lewiatan odbyła się konferencja „Efektywne pozyskiwanie pracowników. Jak naprawić polski rynek pracy”. Konferencję otworzył Jacek Silski, który wziął także udział w dyskusji panelowej pt. „Zaangażowanie samorządów warunkiem powodzenia reformy . Co jest potrzebne do skutecznej współpracy urzędów pracy z firmami, w zakresie przywracania zatrudnienia osób bezrobotnych”. Na konferencji wystąpił również Zbigniew Stochalski, prezentując wprowadzenie do tematu: „Jak naprawić polski rynek pracy – skuteczne sposoby walki z bezrobociem w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Konferencję prowadził i moderował panel dyskusyjny Jacek Kulik.
Tego dnia odbyło się również Walne Zgromadzanie Członków WZP Lewiatan.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater