Izba Celna i WZPL – przeciwdziałanie korupcji

W marcu br. WZP Lewiatan podpisał z Izbą Celną w Poznaniu porozumienie o współpracy w zakresie realizacji przez obie strony działań na rzecz przeciwdziałania korupcji oraz tworzenia rozwiązań, wspierających prowadzenie działalności gospodarczej w sposób uczciwy, zgodny z przepisami i zasadami uczciwej konkurencji

W nawiązaniu do treści porozumienia, zachęcamy przedsiębiorców do przekazywania wszelkich informacji, dotyczących nieprawidłowości o charakterze korupcyjnym, obszarach potencjalnie zagrożonych korupcją oraz propozycji ewentualnych rozwiązań przeciwdziałających korupcji.

W celu pozyskania informacji od Państwa Izba Celna przygotowała „ankietę dla klientów” – badająca poziom satysfakcji, która w ostatnich trzech pytaniach daje możliwość poinformowania o przypadkach korupcji. Adres strony to http://www.poznan.ic.gov.pl/ankieta.html.

Ponadto powstał specjalny adres mailowy w celu przekazywania informacji o zdarzeniach korupcyjnych lub też zidentyfikowanych obszarach korupcyjnych korupcji.stop@poz.mofnet.gov.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater