Aktywność Zarządu

W dniu 6 czerwca Pan Jacek Kulik reprezentował WZP Lewiatan na jubileuszu 21.lecia Wielkopolskiego Klubu Kapitału.

9 czerwca Pan Zbigniew Stochalski uczestniczył w konferencji Urzędu Miasta Poznania „Poznań. Próba bilansu przemian w okresie 10.lecia członkostwa w Unii Europejskiej”.

12 czerwca, z okazji 5.lecia „Głosu Biznesu”, odbyła się debata z udziałem szefów organizacji współtworzących magazyn: „Samorząd gospodarczy. Wyzwania dla przedsiębiorców. Oczekiwania względem władz samorządowych w kontekście zbliżających się wyborów”.

Celem debaty było szukanie odpowiedzi na pytania jak poznańscy i wielkopolscy przedsiębiorcy widzą warunki dla rozwoju biznesu w mieście i regionie. W jaki sposób samorząd lokalny może wesprzeć przedsiębiorców? Jakie bariery trzeba jeszcze pokonać? Czy i w jaki sposób prezydent i rada miasta może stymulować rozwój przedsiębiorczości? Jaką wizję rozwoju gospodarczego aglomeracji mają właściciele firm?
Relacja z debaty będzie zamieszczona w kolejnym numerze Głosu Biznesu”.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater