Aktywność Zarządu

26 czerwca pan Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Seminarium Biznesowym Poznań – Meksyk.

7 lipca pan Jacek Silski uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej TVP Poznań.
Spotkanie było poświęcone omówieniu programu „Okiem reportera” oraz planów finansowych TVP Poznań.

8 lipca członkowie zarządu uczestniczyli w spotkaniu z władzami WSNHiD oraz w posiedzeniu zarządu.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater