Lewiatan ogłosił „Manifest Polska 2025”

Naszą ambicją jest taki rozwój kraju, by do 2025 roku PKB wzrósł o 50 proc., skala ubóstwa zmniejszyła się o połowę, a Polska znalazła się w strefie euro. Aby tak się stało, musimy wspólnie nie tylko unowocześnić gospodarkę i modernizować państwo, ale przede wszystkim odbudować kapitał społeczny – napisała Konfederacja Lewiatan w „Manifeście Polska 2025”.

Został on ogłoszony 11 lipca w Warszawie, w czasie dorocznego spotkania przyjaciół Lewiatana.

W Manifeście pracodawcy podkreślają, że mija 25 lat przemian w Polsce. Miały one jasno wyznaczone cele, które osiągnęliśmy: zmianę ustrojową, demokratyzację, liberalizację gospodarki, prywatyzację, członkostwo w NATO i Unii Europejskiej, postęp cywilizacyjny. Dzięki odważnym reformom i wielkiej fali przedsiębiorczości, staliśmy się ósmą gospodarką Unii Europejskiej, a wartość naszego PKB podwoiła się.

Teraz potrzeba nowej wizji i nowych celów. Musimy myśleć o przyszłości. Pracowitość i indywidualna przedsiębiorczość nie wystarczą, potrzebujemy więcej kreatywności i współdziałania. Dlatego ogłaszamy „Manifest Polska 2025”.

Zwiększenie do 2025 roku PKB o 50 proc., zmniejszenie skali ubóstwa o 50 proc., wejście Polski do strefy euro wymaga:

 • wzrostu zaufania obywateli do państwa i jego instytucji, a także wzajemnie do siebie,
 • usprawnienia państwa, którego administracja modernizuje się zbyt wolno,
 • poszerzania wolności gospodarczej, aby Polska awansowała do pierwszej dwudziestki w rankingu Doing Business,
 • wyzwolenia nowej fali przedsiębiorczości, konkurującej z Europą i światem nowoczesnością produktów i usług,
 • efektywnego wykorzystania technologii cyfrowych w gospodarce, usługach publicznych, administracji i zarządzaniu państwem,
 • klarownej strategii rozwoju przemysłu i usług, na bazie już zbudowanych i nowych przewag konkurencyjnych, zasobów surowcowych i energetycznych, a przede wszystkim kompetencji i kwalifikacji ludzi,
 • sprostania wyzwaniom demograficznym i rynku pracy,
 • ograniczenia ubóstwa i wykluczenia społecznego,
 • nowej mapy drogowej wejścia Polski do strefy euro i przekonania do niej społeczeństwa,
 • poprawy jakości usług publicznych, szczególnie edukacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych z udziałem przedsiębiorców,
 • efektywnego inwestowania pieniędzy publicznych, w tym funduszy europejskich, tak by długofalowe korzyści były jak największe.

W tym roku mija także 15 lat istnienia Konfederacji Lewiatan. Naszą misją niezmiennie jest – napisali pracodawcy – dbanie o jak najlepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jako przedsiębiorcy i pracodawcy, będziemy nadal proponować działania i angażować się w projekty służące celom określonym w tym manifeście. Oferujemy pomysły, wiedzę i chęć współpracy. Od polityków oczekujemy otwartości, dobrej woli i współdziałania.

Konfederacja Lewiatan

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater