Konsultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Latem mija termin zgłoszenia opinii w serii konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską. Ich wynik będzie miał wpływ na kształt nowej legislacji w dziedzinach takich jak handel, rynek wewnętrzny, środowisko czy transport.

Poniżej przedstawiamy listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej:

 • Klimat

Termin odpowiedzi: do 31.07.2014

Pytania w ramach konsultacji społecznych dotyczących uregulowań w okresie po roku 2020 w zakresie zapobiegania ucieczce emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) (więcej informacji tutaj)

 • Przedsiębiorstwa

Termin odpowiedzi: do 05.08.2014

Konsultacje społeczne na temat środków przejrzystości, dotyczących nanomateriałów obecnych na rynku (więcej informacji tutaj)

 • Transport

Termin odpowiedzi: do 15.08.2014

Transport kombinowany w UE (więcej informacji tutaj)

 • Rynek wewnętrzny, Przedsiębiorstwa

Termin odpowiedzi: do 15.08.2014

Strategia Komisji Europejskiej w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na lata 2011-2014: osiągnięcia, słabe punkty i wyzwania na przyszłość (więcej informacji tutaj)

 • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 12.09.2014

Public Consultation on the potential economic consequences of country-by-country reporting under Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive or CRD) (więcej informacji tutaj)

 • Transport

Termin odpowiedzi: do 15.09.2014

Inicjatywa polityczna dotycząca bezpieczeństwa lotniczego i ewentualnej zmiany rozporządzenia (WE) nr 216/2008 w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

(więcej informacji tutaj)

 • Środowisko

Termin odpowiedzi: do 23.09.2014

Jakość wody pitnej w UE (więcej informacji tutaj)

 • Gospodarka morska i rybołówstwo

Termin odpowiedzi: do 30.09.2014

Konsultacje społeczne dotyczące uprawnień do połowów na 2015 r. w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (więcej informacji tutaj)

 • Sprawy ogólne i instytucjonalne

Termin odpowiedzi: do 30.09.2014

Konsultacje społeczne w sprawie wytycznych dotyczących konsultacji Komisji z zainteresowanymi stronami (więcej informacji tutaj)

 • Sprawy ogólne i instytucjonalne

Termin odpowiedzi: do 30.09.2014

Konsultacje społeczne w sprawie przeglądu wytycznych Komisji dotyczących oceny skutków (więcej informacji tutaj)

 • Badania i technologia

Termin odpowiedzi: do 30.09.2014

„Nauka 2.0″: nauka w okresie przejściowym (więcej informacji tutaj)

 • Konkurencja

Termin odpowiedzi: do 03.10.2014

Zwiększyć skuteczność kontroli łączenia przedsiębiorstw w UE (więcej informacji tutaj)

 • Sprawy wewnętrzne

Termin odpowiedzi: do 03.10.2014

Odnowienie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego UE (więcej informacji tutaj)

 • Sprawy Gospodarcze i Finansowe

Termin odpowiedzi: do 07.10.2014

Rozporządzenie ramowe włączające statystyki dotyczące przedsiębiorstw (FRIBS)

(więcej informacji tutaj)

 • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 10.10.2014

Równoważność systemów krajów trzecich w zakresie składania sprawozdań przez przemysł wydobywczy i leśny w poszczególnych krajach (więcej informacji tutaj)

 • Badania i technologia

Termin odpowiedzi: do 12.10.2014

Program prac „Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa” („Horyzont 2020″) na lata 2016-2017 (więcej informacji tutaj)

 • Środowisko

Termin odpowiedzi: do 17.10.2014

Przyszła inicjatywa UE dotycząca zerowej utraty różnorodności biologicznej netto i usług ekosystemowych (więcej informacji tutaj)

 • Rynek wewnętzny

Termin odpowiedzi: do 28.10.2014

Konsultacje społeczne w sprawie możliwości rozszerzenia unijnej ochrony oznaczeń geograficznych na produkty nierolne – Optymalne wykorzystanie europejskiej tradycyjnej wiedzy fachowej (więcej informacji tutaj)

 • Badania i technologia, Rynek wewnętrzny, Energia, Równość szans, Edukacja, Sprawy Gospodarcze i Finansowe, Sieci komunikacyjne, treści i technologie, Działania w dziedzinie klimatu

Termin odpowiedzi: do 31.10.2014

Konsultacje społeczne w sprawie strategii „Europa 2020″ (więcej informacji tutaj)

 • Transport

Termin odpowiedzi: do 14.02.2015

Konsultacje z wybranymi zainteresowanymi stronami dotyczące przyjęcia „Wspólnego projektu pilotażowego” wspomagającego realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym w Europie

(więcej informacji tutaj)

Przypominamy, że biorąc udział w konsultacjach społecznych mamy możliwość wpłynięcia na kształt przyszłej legislacji na najwcześniejszym etapie jej tworzenia.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater