Wsparcie dla Naukowców – Rodziców z UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu apeluje:

„DOFINANSUJCIE GRANTY W PROGRAMIE UEP„WRACAM”

Podarujcie badacz(k)om szansę na wznowienie aktywności naukowej po przerwie w pracy związanej z wychowywaniem małych dzieci i zwiększcie ich konkurencyjność w zdobywaniu grantów w innych konkursach, krajowych i nie tylko.

Więcej informacji w załączeniu.

UEP czeka na wsparcie do 14 września 2014 r., ponieważ 15 września ogłasza II edycję programu.

Kontakt:
Elżbieta Szwejk, Kierownik Działu ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP, tel. 61 856 93 80, e-mail swz@ue.poznan.pl
Anna Bernaczyk, Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą UEP, tel. 61 856 94 07, e-mail anna.bernaczyk@ue.poznan.pl

Numer konta UEP:
BZ WBK SA
54 1090 1359 0000 0000 3501 8918
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Tytuł wpłaty: wsparcie na rzecz Programu UEP WRACAM

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater