SPOTKANIE PRACODAWCÓW – współpraca z centrami integracji społecznej – 27 sierpnia br.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu , organizowanym w dniu 27 sierpnia o godz. 14.00, ramach projektu, dotyczącego rozwoju współpracy centrów integracji społecznej ( CIS) z pracodawcami.

Miejsce spotkania: siedziba Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, ul. Św. Wincentego 6/9 .

W spotkaniu, oprócz pracodawców, udział wezmą przedstawiciele CIS’ów, MOPR’ów, PUP, Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Wielkopolskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem spotkania będzie zachęcenie pracodawców do korzystania z usług CIS’ów w ramach rekrutowania pracowników, a także zaprezentowanie dostępnych form minimalizowania kosztów zatrudnienia i finansowania zatrudniania pracowników – podopiecznych CIS’ów. Spotkanie będzie mało także na celu propagowanie korzystania z usług warsztatów, organizowanych w ramach działań CIS’ów, którym można zlecać nieskomplikowane prace.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem wspotkaniu na adres : asystent@wzp.org.pl lub telefonicznie 61 657 60 51.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater