Solaris pomaga kształcić monterów

W kolejnym roku szkolnym, pod egidą Klasy Patronackiej Solarisa, edukację rozpoczęło 19 nowych uczniów. Po zakończeniu trzyletniej nauki na najlepszych absolwentów, kształcących się w zawodzie monter-mechatronik, czekają oferty pracy w podpoznańskiej fabryce autobusów.

Od 7 lat Solaris Bus & Coach SA i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Murowanej Goślinie ściśle współpracują w obszarze edukacyjnym. Celem jest budowanie przyszłej kadry pracowniczej, przy jednoczesnym wspieraniu lokalnego szkolnictwa i inwestowaniu w miejscowy rynek pracy. Zatrudnienie w firmie znalazło dotychczas 37absolwentów wcześniejszych edycji Klasy Patronackiej. O rosnącej polularności programu świadczy systematyczny wzrost liczby przystępujących do niego osób. W bieżącym roku szkolnym naukę rozpoczęło 19 uczniów. Z kolei 9 absolwentów klasy odebrało umowy o pracę.

Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i uzyskania, po zakończeniu edukacji, zatrudnienia w renomowanej firmie stanowi dla młodych ludzi istotny czynnik wpływający na decyzję o rozpoczęciu kształcenia w zawodzie objętym przez Solarisa patronatem. Program nauki jest ułożony w sposób umożliwiający poznanie całego procesu produkcyjnego. Regularna zmiana brygad, w ramach których zdobywają praktyczne umiejętności i doświadczenie sprawia, że na początku III klasy uczniowie wykonują już 75% zadań i czynności przypisanych etatowemu pracownikowi.

Program Praktycznej Nauki Zawodu Solaris Bus & Coach, przy współpracy z innymi szkołami zawodowymi, objął również fabrykę w Środzie Wielkopolskiej. Uczniowie przygotowują się tam do pracy na stanowisku spawacza, a do ich wyłącznej dyspozycji oddane są 4 stanowiska spawalnicze wyposażone w nowoczesne urządzenia. Obecnie, we wspomnianym zawodzie, w średzkiej fabryce kształci się 10 uczniów.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater