Pierwszy E- Sąd Arbitrażowy

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan uruchomił pierwszy w Polsce system elektroniczny usprawniający prowadzenie postępowań arbitrażowych – Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Dzięki niemu postępowania arbitrażowe będą się toczyły sprawniej.

–  System elektroniczny „Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan” (ISAL) w nowoczesny, sprawny, bezpieczny i przejrzysty sposób wspomaga  pracę stron, ich pełnomocników, arbitrów, a także innych podmiotów biorących udział w postępowaniu arbitrażowym. System wspiera tradycyjny obrót dokumentami w większości postępowań, natomiast w odniesieniu do drobnych postępowań toczących się w trybie przyspieszonym, będzie on głównym sposobem komunikacji między uczestnikami – mówi dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Dostęp do informacji i dokumentów

W systemie gromadzone są wszystkie informacje związane ze sprawą, takie jak dane jej uczestników, dokumenty. Za jego pośrednictwem poszczególni uczestnicy mogą także kontaktować się z pozostałymi uczestnikami oraz z Sądem, w tym również udostępniać kopie dokumentów, których oryginały zostały złożone do akt sądowych.

Kalendarz procesowy

Kalendarz procesowy sprawy w jasny i czytelny sposób przedstawia daty posiedzeń oraz innych wydarzeń związanych z każdą poszczególną sprawą, jak również zbiorczo dla wszystkich postępowań, w których dany użytkownik uczestniczy. W kalendarzu będzie można także tworzyć własne wydarzenia związane ze sprawą, które nie będą widoczne dla innych użytkowników.

Posiedzenia on-line

Przede wszystkim system umożliwia zdalne prowadzenie i uczestniczenie w posiedzeniach online, co pozwala wszystkim stronom zaoszczędzić czas oraz koszty związane z tradycyjną formą uczestnictwa w posiedzeniach. Możliwe jest także częściowe odbycie posiedzenia w trybie on-line, co może obejmować wyłącznie poszczególnych uczestników.

System powiadomień

Znaczną pomocą dla wszystkich zaangażowanych podmiotów będzie system powiadomień, przypominający o zbliżających się wydarzeniach takich jak posiedzenia, czy terminy składania dokumentów. Użytkownicy będą także powiadamiani o pojawieniu się w systemie nowych dokumentów.

ISAL dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich uczestników postepowań arbitrażowych toczących się przed Sądem Arbitrażowym Lewiatan poprzez stronę internetową Sądu: www.sadarbitrazowy.org.pl.

System uruchomiono zarówno w polskiej, jak i w angielskiej wersji językowej.  Jest on dostosowany do odbioru zarówno w wersji tradycyjnej, jak i w wersji light (tj. dostosowanej do odbioru z niewielkich urządzeń mobilnych, jak smartphony czy tablety). Pełna funkcjonalność merytoryczna systemu nie wymaga żadnych dodatkowo licencjonowanych komponentów.

Szczegółowe informacje, w tym regulamin systemu oraz instrukcja obsługi, a także Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan dostępne są na stronie internetowej Sądu: www.sadarbitrazowy.org.pl.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.

 

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater