Konsaultacje społeczne w Komisji Europejskiej

Latem mija termin zgłoszenia opinii w serii konsultacji społecznych prowadzonych przez Komisję Europejską. Ich wynik będzie miał wpływ na kształt nowej legislacji w dziedzinach takich jak rynek wewnętrzny, środowisko czy transport.

Poniżej przedstawiamy listę konsultacji począwszy od tych, których termin upływa najszybciej:

  • Konkurencja

Termin odpowiedzi: do 03.10.2014

Zwiększyć skuteczność kontroli łączenia przedsiębiorstw w UE (więcej informacji tutaj)

  • Sprawy Gospodarcze i Finansowe

Termin odpowiedzi: do 07.10.2014

Rozporządzenie ramowe włączające statystyki dotyczące przedsiębiorstw (FRIBS)

(więcej informacji tutaj)

  • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 31.10.2014

Konsultacje społeczne dotyczące oceny dyrektywy w sprawie przedstawicieli handlowych (więcej informacji tutaj)

  • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 01.11.2014

Wpływ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w UE: konsultacje społeczne (więcej informacji tutaj)

  • Konkurencja

Termin odpowiedzi: do 04.11.2014

Konsultacje dotyczące rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze ubezpieczeniowym (więcej informacji tutaj)

  • Rynek wewnętrzny

Termin odpowiedzi: do 01.12.2014

Transgraniczne łączenia i podziały

(więcej informacji tutaj)

  • Przedsiębiorstwa

Termin odpowiedzi: do 15.12.2014

Silna polityka UE na rzecz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorców 2015-2020 – Konsultacje społeczne dotyczące Small Business Act

(więcej informacji tutaj)

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater