Spotkanie nt. współpracy pracodawców z Powiatowym Urzędem Pracy , 26 września br.

Wielkopolski  Związek  Pracodawców Lewiatan zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym, na którym będą zaprezentowane nowe możliwości współpracy pomiędzy pracodawcami a urzędami pracy, wprowadzane nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Spotkanie odbędzie się w piątek 26 września br. od godz. 12.00, w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego, ul. Jeleniogórska 4/6, sala nr 107,  www.zdz.com.pl.

Temat spotkania zaprezentują przedstawicielki Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Omówione zostaną zagadnienia dotyczące:

– instrumentów wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby młode do 30. roku życia,

– form wspierania zatrudnienia osób w wieku 50+,

– wsparcia pracodawców przy zatrudniania rodziców powracających na rynek pracy,

– dofinansowania tworzenia miejsc pracy,

– zasad funkcjonowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Uzupełnieniem tematu będzie prezentacja przedstawicieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego, dotyczących dostępnych dla pracodawców szkoleń, które mogą być finansowane ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w przyszłej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej (2014-2020).

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie zainteresowania udziałem w spotkaniu na adres: asystent@wzp.org.pl lub  telefonicznie 61 657 60 51.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater