ENEA Operator inwestuje w inteligentne sieci

Sieć inteligentna to w praktyce nowoczesna sieć elektroenergetyczna, wyposażona w zaawansowane rozwiązania informatyczne i telekomunikacyjne – mówi Krzysztof Hajdrowski, kierownik biura strategii i zarządzania projektami ENEA Operator.

Nasz rozmówca wskazuje, że jej ważnym, ale nie jedynym elementem, jest system inteligentnego opomiarowania (AMI), oparty na specjalistycznych urządzeniach pomiarowych, telekomunikacyjnych i zabezpiec- ENEA Operator prowadziła i prowadzi działania przygotowawcze i pilotażowe pomimo braku jednoznacznych wymagań dotyczących AMI – mówi Krzysztof Hajdrowski. -Przeprowadzone wdrożenia pilotażowe pozwoliły nam praktycznie poznać zalety i wady dostępnych rozwiązań.

W ramach przygotowań do wdrożenia inteligentnego opomiarowania, w spółce zrealizowano dotychczas trzy projekty badawczo-rozwojowe. – Pilotaże te miały na celu przede wszystkim zapoznanie się z technologiami oferowanymi i dostępnymi na rynku, sprawdzenie skuteczności ich działania oraz stworzenie optymalnej funkcjonalności systemu – opisuje Krzysztof Hajdrowski. – Jeden z pilotaży obejmował również smart metering w zakresie energii elektrycznej oraz innych mediów i był realizowany przy współpracy z jednostką administracji samorządowej.

Obecnie firma jest na etapie opracowania koncepcji wdrożenia systemu AMI. – Koncepcja obejmuje obszary, w których konieczne jest podjęcie zharmonizowanych działań, aby wdrożenie systemu AMI zakończone zostało sukcesem – wyjaśnia nasz rozmówca. – Jeszcze w br. będziemy mieli przygotowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zakup i wdrożenie elementów systemu AMI. Prowadzone są również analizy mające na celu wybranie obszarów dla wielkoskalowych projektów pilotażowych. zających, typowych tylko dla sieci inteligentnych.

Zdaniem przedstawiciela ENEA Operator, same liczniki inteligentne nie dadzą korzyści klientom, przynajmniej w obszarze finansowych. – Ich instalacja może wręcz bezpośrednio podnieść rachunki w zakresie opłat dystrybucyjnych ze względu na wyższy koszt instalacji i obsługi nowych liczników, a także ich żywotność ograniczoną do 8 lat – wyjaśnia. – Pomogą jednak w świadomym gospodarowaniu zużywaną energią, a tym samym w optymalizacji domowych wydatków. Bieżąca informacja o zużyciu energii i jej kosztach pomoże odbiorcom w podejmowaniu decyzji o oszczędzaniu energii, np. poprzez korzystanie z niej w tańszej taryfie nocnej i ograniczaniu korzystania w godzinach szczytu, gdy jest ona droga.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater