Aktywność Zarządu

W dniu 29 września Pana Jacek Kulik uczestniczył w spotkaniu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Wielkopolskiego.

30 września, w siedzibie WZP Lewiatan odbyło się spotkanie zespołu ds. zmiany Kodeksu pracy dla MŚP, które prowadził Pan Jacek Kulik.

Tego samego dnia, tj. 30 września, Pan Zbigniew Stochalski reprezentował WZP Lewiatan na inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a Pan Krzysztof Kłosowicz na seminarium WUP „Rynek pracy na obszarach wiejskich”.

Pan Jacek Kulik uczestniczył w inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1 października oraz Uniwersytetu Przyrodniczego – 2 października.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater