Tesgas wygrał przetarg w PGNiG

Oferta giełdowego Tesgasu została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu prowadzonym przez gdański oddział Polskiej Spółki Gazownictwa, dystrybucyjnej spółki PGNiG.

Oferta o wartości 11,28 mln zł brutto została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego pn. „Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku”. Kryterium wyboru oferty była najniższa cena.

Po pierwszym półroczu 2014 r. skonsolidowane przychody Tesgasu wyniosły 35,24 mln zł wobec 23,78 mln zł rok wcześniej. Grupa odnotowała 1 mln zł straty netto wobec 0,34 mln zł straty przed rokiem,

Głównym udziałowcem Tesgasu jest prezes spółki Włodzimierz Kocik (22,31 proc.), a pozostali znaczący akcjonariusze to członek zarządu Marzena Kocik (18,28 proc.), Aviva Investors Poland (9,29 proc.) oraz wiceprezes Piotr Majewski (5,14 proc.).

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater