Spotkanie Arbitrażowe w Gdańsku, 1 października br.

W imieniu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie promujące arbitraż oraz System Elektroniczny „Intranet” Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, które odbędzie się dnia 1 października 2014 r. w godz. 15.00 w Sali nr 4021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Sąd Arbitrażowy przy Konfederacji Lewiatan stara się od wielu lat szerzyć wiedzę na temat istoty procedury arbitrażowej oraz jej zalet względem sądownictwa powszechnego. Stąd też chcielibyśmy przedstawić Państwu istotę arbitrażu oraz jego niewątpliwych zalet jako metody rozwiązywania konfliktów gospodarczych, śledząc postępowanie arbitrażowe krok po kroku z uwzględnieniem jego specyfiki względem sądownictwa powszechnego (jak przykładowo termin wydania wyroku, profesjonalizm arbitrów, poufność postępowania). Ponadto, chcielibyśmy Państwu zaprezentować oryginalne – także względem innych sądów polubownych w Polsce – cechy Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan, które zostały wprowadzone po uwzględnieniu postulatów prawników i biznesu oraz po prześledzeniu najnowszych trendów światowych (jak tryb przyspieszony, arbiter doraźny, kalendarz postępowania, kwalifikacje arbitrów, etc.). Przedstawimy także Państwu bieżącą działalność Sądu zarówno w obrębie prowadzonych postępowań, jak i organizowanych szkoleń, konferencji czy wydawanych publikacji.

Dodatkowo, Sąd uruchamia obecnie system elektroniczny Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan. Jest to pierwszy w Polsce system elektroniczny usprawniający prowadzenie postępowań arbitrażowych – Intranet Sądu Arbitrażowego Lewiatan. System  „ISAL”  w nowoczesny, sprawny, bezpieczny i przejrzysty sposób wspomaga  pracę stron, ich pełnomocników, arbitrów, a także innych podmiotów biorących udział w postępowaniu arbitrażowym.

Przede wszystkim system umożliwia zdalne prowadzenie i uczestniczenie w posiedzeniach on-line, co pozwala wszystkim stronom zaoszczędzić czas oraz koszty związane z tradycyjną formą uczestnictwa w posiedzeniach. Poszczególni uczestnicy mogą także kontaktować się z pozostałymi uczestnikami oraz z Sądem za pomocą systemu, w tym również udostępniać kopie dokumentów, których oryginały zostały złożone do akt sądowych. Kalendarz procesowy sprawy w jasny i czytelny sposób przedstawia daty posiedzeń oraz innych wydarzeń związanych z każdą poszczególną sprawą, jak również zbiorczo dla wszystkich postępowań, w których dany użytkownik uczestniczy. Użytkownicy będą mogli tworzyć w kalendarzu także własne wydarzenia związane ze sprawą, które nie będą widoczne dla innych użytkowników. Znaczną pomocą dla wszystkich zaangażowanych podmiotów będzie system powiadomień, przypominający o zbliżających się wydarzeniach takich jak posiedzenia, czy terminy składania dokumentów. Użytkownicy będą także powiadamiani o pojawieniu się w systemie nowych dokumentów.

Z uwagi na fakt, iż działania Sądu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

RSVP do 29 września 2014 r. na adres: arozalska@konfederacjalewiatan.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater