Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem, WSNHiD, 6 listopada br.

Zapraszamy na Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem „Polska na tle gospodarki europejskiej: doświadczenie, stan, perspektywy”, które odbędzie się 6 listopada 2014 roku o godz. 18:30 w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul. Kutrzeby 10, sala R340, III pięto.

Spotkanie organizowane jest przez Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Wielkopolskim Związkem Pracodawców Lewiatan.

Dlaczego socjalizm musiał upaść? Jak przebiegały w Polsce przemiany ustrojowe, zapoczątkowane 25 lat temu? Jakie są efekty polskiej transformacji, w porównaniu z gospodarkami innych krajów przechodzących drogę od socjalizmu do kapitalizmu? Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed polską gospodarką, polityką i społeczeństwem obywatelskim?

Na te i inne pytania prof. Leszek Balcerowicz odpowie podczas otwartej dyskusji z przedsiębiorcami organizowanej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju przy współpracy z Wielkopolskim Związkiem Pracodawców Lewiatan.

Po spotkaniu będzie można kupić nową książkę „Balcerowicz: Trzeba się bić – opowieść biograficzna” i zdobyć dedykację Leszka Balcerowicza.

Potwierdzenie obecności prosimy przesłać na adres mailowy: asystent@wzp.org.pl.

ZAPROSZENIE

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater