Sąd Arbitrażowy Lewiatan serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Klub Arbitra”

Sąd Arbitrażowy Lewiatan serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Klub Arbitra„, które odbędzie się 2 grudnia o godz. 15.30 w siedzibie Sądu przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 (Sala Ogrodowa).

Klub Arbitra poświęcony będzie spotkaniu z dr Joanną Jemielniak z Uniwersytetu w Kopenhadze, w czasie którego omówione zostaną tezy zawarte w publikacji dr Jemielniak zatytułownej „Legal Interpretation in International Commercial Arbitration„.

Zgłoszeń prosimy dokonywać do 28 listopada 2014 r. równolegle na adresy ekornatka@konfederacjalewiatan.pl oraz arozalska@konfederacjalewiatan.pl. Uczestnictwo w spotkaniu podlega opłacie w wysokości 60 PLN brutto płatnej na rachunek bankowy:

Konfederacja  Lewiatan PEKAO SA III o/Warszawa;  Nr konta: 69 1240 1040 1111 0000 0136 1232, tytuł przelewu: Klub Arbitra.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater