„Mediacja – nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami”, Warszawa 17.11.2014


Konfederacja Lewiatan oraz Mazowieckie Centrum Arbitrażu i Mediacji  przy Konfederacji Lewiatan zapraszają na bezpłatne szkolenie „Mediacja – nowoczesna i efektywna droga rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcami” organizowane w ramach Akademii Lewiatana.

Szkolenie odbędzie się 17 listopada br. w godz. 9.30 – 16:30 w siedzibie Konfederacji Lewiatan przy ul. Zbyszka Cybulskiego 3 w Warszawie.

Mediacja to najprostsza forma alternatywnego rozwiązywania sporów. Jest próbą doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania sporu w drodze negocjacji prowadzonych przy udziale osoby neutralnej wobec stron.
W postępowaniu mediacyjnym każda ze stron ma szanse na osiągnięcie celów, które są dla niej szczególne ważne. Strony mają możliwość podejmowania decyzji nie tylko w oparciu o przepisy prawa, ale także w oparciu o normy etyczne czy obyczajowe.
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ideą, założeniami i procesem mediacji, poznają uwarunkowania procesu mediacyjnego, regulacje prawne odnoszące się do mediacji oraz korzyści, jakie wynikają dla stron z podjęcia mediacji.

Szkolenie poprowadzą uznani eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie mediacji – Violetta Wyskok oraz Sylwester Pieckowski, mediatorzy Mazowieckiego Centrum Arbitrażu i Mediacji działającego przy Konfederacji Lewiatan.

Akademia Lewiatana jest kierowana do wszystkich firm zrzeszonych w Konfederacji Lewiatan, które na bieżąco opłacają składkę członkowską.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 listopada br.

Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy.

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE!

PROGRAM SEMINARIUM :

9.30 – 10.00
Rejestracja, kawa powitalna

10.00 – 10.40
Prezentacja filmu na temat mediacji gospodarczej

10.40 – 11.30
I. Przyczyny powstawania konfliktów w przedsiębiorstwie

 • Nienależyte wykonywanie zobowiązań
 • Niewykonywanie ich w ogóle
 • Zmierzenie się z sytuacja faktyczną i próba rozwiązania trudności
 • Dynamiczna natura sporu, który przekształca się w „kulę śnieżną” z powodu trwania w czasie

11.30 – 11.45
Przerwa na kawę

11.45 – 13.00
II. Możliwości ingerencji i zastopowania rozwojowi konfliktu z zewnątrz

 • Podejście indywidualne do sporu
 • Możliwość wyboru pomiędzy negocjacjami, sądem powszechnym arbitrażem a mediacją
 • Analiza biznesowych korzyści z zastosowania mediacji – impas a możliwości rozwojowe
 • Możliwość rozbicia impasu poprzez umiejętności komunikacyjne mediatora
 • Zobiektywizowane i neutralne podejście mediatora wspomaga proces zdiagnozowania przyczyn powstania i trwania konfliktu
 • Istota i cel starannego wyboru osoby mediatora

13.00 – 13.45
Lunch

13.45 – 15.00
III. Wykorzystanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktu w przedsiębiorstwie

 • Wybór centrum mediacyjnego analiza – oferty rynkowej
 • Walory i korzyści z zastosowania mediacji

IV. Przebieg sesji mediacyjnych

 • Ustalanie różnic pomiędzy pozycjami, a interesami i potrzebami (PIN – Position, Interes, Needs)
 • Wyznaczenie : BATNA, WATNA, ZOPA
 • BATNA (best alternative to a negotiated agreement)
 • WATNY (worst alternative to a negotiated agreement)
 • ZOPA (zone of possible agreement)- obszaru możliwego porozumienia
 • Ćwiczenia dotyczące identyfikowana interesów i wyznaczania BATNA i WATNA
 • Czynności podejmowane w sprawie zawierania ugody
 • Autor ugody?
 • Wdrożenie postanowień umownych z ugody
 • Możliwość zatwierdzenia ugody przez sąd powszechny – klauzula wykonalności

15.15 – 16.30
Podział spółki cywilnej i jej majątku pomiędzy wspólnikami.
Jak podzielić zysk?

PROWADZĄCY

 

Sylwester Pieckowski
Adwokat, arbiter i mediator gospodarczy, kierownik praktyki rozwiązywania sporów kancelarii Chadbourne & Parke Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy sp.k., prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego (2006-); współzałożyciel, arbiter i pierwszy wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan; przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości (2012-2013), arbiter Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów AAA w Nowym Jorku (ICDR), arbiter Czeskiego Sądu Arbitrażowego, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krakowskiej Izbie Przemysłu i Handlu, mediator Centrum Mediacji Gospodarczej przy Polskim Stowarzyszeniu Sądownictwa Polubownego.

 

Violetta Wysok
Radca prawny, współtwórca i kierownik Ośrodka Mediacji przy OIPR w Warszawie w latach 2005-2010. Kwalifikacje mediatora: szkolenia mediacyjne – CEDR Solve, ADR Center w Rzymie, kursy wykładowców z Uniwersytetu Floryda, Fundacja Partners Polska, Szkoła Trenerów Mediacji. Przeprowadziła kilkaset mediacji gospodarczych.

 

ZGŁOŚ SIĘ ON-LINE!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

Anna Kalicka-Motawa
Departament Rozwoju Organizacji Konfederacji Lewiatan

e-mail: akalicka@konfederacjalewiatan.pl

Małgorzata Miszkin-Wojciechowska
Dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji

e-mail: mmiszkin@konfederacjalewiatan.pl

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater