Spotkanie z prof. Leszkiem Balcerowiczem – notatka ze spotkania

6 listopada br., na zaproszenie Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, odbyło się spotkanie przedsiębiorców z prof. Leszkiem Balcerowiczem, Wicepremierem i Ministrem Finansów w, pierwszym po II Wojnie Światowej, niekomunistycznym rządzie RP, Prezesem Narodowego Banku Polskiego (2001-2007), doktorem honoris causa 28 uczelni krajowych i zagranicznych, autorem ponad 100 publikacji o tematyce ekonomicznej, wydanych w kraju i zagranicą, wyróżniany prestiżowymi nagrodami i odznaczeniami polskimi i międzynarodowymi, w tym – Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym. Prof. Leszek Balcerowicz założył think-tank – Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady.

Pomimo późnej pory udział w spotkaniu wzięło ponad 120 wielkopolskich przedsiębiorców, żywo zainteresowanych sytuacją gospodarczą Polski, mającą istotny wpływ na nasz region.

W trakcie spotkania profesor omówił historię przemian gospodarczych w Polsce, przedstawiając szereg danych statystycznych, dotyczących sytuacji naszej gospodarki na przestrzeni lat, w zestawieniu z innymi krajami europejskimi. Szczególnie skupił się na zestawieniu sytuacji Polski w stosunku do gospodarki rosyjskiej i polityki, prowadzonej przez poszczególnych szefów począwszy od Gorbaczowa, Jelcyna po Putina.

Profesor Balcerowicz główną cześć swojego wystąpienia poświęcił jednak sprawom polskim i temu, co należy zrobić, aby nasz kraj nie popadł w dryf spowolnienia gospodarki, który w obecnej sytuacji jest nieunikniony i wskazywał główne kierunki niezbędnych reform, które powinny być przeprowadzone w najbliższym czasie. Skupił się również na działalności eksperckiej, prowadzonej przez Forum Obywatelskiego Rozwoju, wskazując szereg sukcesów, wynikających z dotychczasowej pracy badawczej, a także z patrzenia nie tylko politykom, ale także sędziom i prokuratorom na ręce, by sprawniej wykonywali swoje obowiązki, do których zostali powołani.

W wielu pytaniach, towarzyszących dyskusji, nawiązywano do reform z początku lat dziewięćdziesiątych i ich skutków społecznych, kiedy to reforma Balcerowicza postrzegana była jako utrudnianie ludziom życia: zamiast dostawać coś w sklepie, musieli to kupować; zamiast wysiedzieć płacę, musieli ją wypracować; zamiast dać się zatrudnić – musieli szukać pracy.

Dla wielu obecnych na sali profesor Balcerowicz jest symbolem nowej, nowoczesnej Polski, która nie żyje na cmentarzach, w obsesjach czy mitologiach. Nie ma kompleksów komunistycznych ani antykomunistycznych, klerykalnych czy antyklerykalnych. Jest liberałem przekonanym, iż gospodarka powinna służyć ludziom, ich godności i poczuciu sprawiedliwości.

Nie obyło się również bez pytań, związanych z prezentowaną w trakcie spotkania ostatnią publikacją książki „Trzeba się bić. Opowieść biograficzna”, napisaną przez Panią Martę Stremecką, a opowiadającą o życiu Leszka Balcerowicza: o dzieciństwie, kiedy bójki z chłopakami uczyły go twardości, o sporcie, który budował cechy zwycięzcy, o kulisach wprowadzania planu Balcerowicza, o swoich niepokojach i emocjach. Książka ta to opowieść o tym, jaki jest człowiek, który wprowadził w Polsce kapitalizm i wciąż bije się o to, żeby Polska dogoniła Zachód.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater