Aktywność Zarządu

Pan Jacek Kulik 28 listopada uczestniczył w kolejnym spotkaniu, dotyczącym zmian w Kodeksie pracy dla MŚP.
W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele zarządów Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług oraz Regionu Wielkopolska NSZZ Solidarność.

2 grudnia reprezentował WZP Lewiatan w uroczystości jubileuszu Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

3 grudnia wziął udział, wraz z Małgorzatą Animucką, w spotkaniu „Drzwi otwarte dla NGO” zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater