Konsultacje projektów ministrialnych

Lewiatan działając na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców aktywnie uczestniczy w dialogu społecznym. Dzięki temu mamy realny wpływ na jakość stanowionego w Polsce prawa. Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie wszystkich aktów prawnych, które wpływają do nas w ramach pierwszego etapu konsultacji społecznych. Jako organizacja pracodawców opiniujemy tylko wybrane projekty będące w obszarach zainteresowania Lewiatana.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższymi dokumentami i zgłaszania swoich uwag tutaj

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater