Lewiatan : Ocena 100 dni rządu Ewy Kopacz

W czasie 100 dni rząd Ewy Kopacz zakończył negocjacje z Komisją Europejską większości krajowych programów operacyjnych, skierował do konsultacji społecznych projekty ustaw ważnych dla przedsiębiorców, ale jednocześnie  w Sejmie utknęła ustawa o odnawialnych źródłach energii, a wdrażanie pakietu onkologicznego rozpoczęło się ze zgrzytami – ocenia Konfederacja Lewiatan.

Komentarz Jeremiego Mordasewicza, doradcy zarządu Konfederacji Lewiatan

Wśród plusów funkcjonowania rządu Ewy Kopacz w czasie pierwszych 100 dni wymieniłbym fakt, że premier wynegocjowała racjonalne porozumienie UE w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej do 2030 roku. Musimy redukować emisję CO2, ale jako kraj najbardziej uzależniony od węgla dostaniemy dodatkowe fundusze na realizację tego celu.

Rząd zakończył również negocjacje z Komisją Europejską większości krajowych programów operacyjnych, w tym „Infrastruktura i Środowisko”, „Polska Cyfrowa”, „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Do konsultacji społecznych skierowane zostały oczekiwane przez przedsiębiorców projekty ustaw: prawo działalności gospodarczej, o nadzorze nad rynkiem finansowym, o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Zespół pełnomocnika ds. restrukturyzacji górnictwa przygotował też projekt zakładający zamykanie trwale nierentownych kopalń.

Za plus uznaję również odblokowanie częstotliwości niezbędnych dla rozwoju mobilnego internetu.

Wśród minusów wskazałbym brak postępu prac nad  kodeksem budowlanym, a także to, że ustawa o odnawialnych źródłach energii utknęła w Sejmie, co utrudnia podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Z kolei wdrożenie pakietu onkologicznego rozpoczęło się z olbrzymimi perturbacjami.

Pozytywnie oceniam powołanie komisji kodyfikacyjnej, w celu przygotowania projektu nowej ordynacji podatkowej, w której składzie znaleźli się czołowi eksperci podatkowi.

Negatywnie oceniam natomiast tzw. małą nowelizację ordynacji podatkowej, ponieważ przewidziana jest w niej klauzula obejścia prawa zgodnie z którą minister finansów będzie mógł oceniać, czy zawarte przez przedsiębiorców transakcje są uzasadnione ekonomicznie, czy też służą jedynie zmniejszeniu podatków.

Konfederacja Lewiatan

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater