Lewiatan utworzył Radę Zamówień Publicznych

Konfederacja Lewiatan powołała Radę Zamówień Publicznych, której zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji dotyczących dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

– Chcemy przygotować, zgodnie z zapisami ustawy,  dobre praktyki dla poszczególnych branż i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Uważamy również, że nie można  tylko dostosować obecnej ustawy Prawo zamówień publicznych do dyrektyw unijnych, lecz trzeba napisać ją od nowa. I tym też planujemy się zająć – mówi Marek Kowalski, szef Rady, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma przygotować i upowszechnić przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art. 36c. na mocy którego przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów.

Aby zamawiający jak najszybciej mogli korzystać z opracowanych wzorców, zakończenie prac w zakresie rekomendacji dobrych praktyk planowane jest na koniec lutego 2015 r., natomiast w marcu Rada zamierza rozpocząć  uzgodnienia z Urzędem Zamówień Publicznych.

Skład Rady:

Przewodniczącym Rady został Marek Kowalski, ekspert Konfederacji Lewiatan ds. zamówień publicznych, sekretarzem zaś Daria Świerblewska (specjalista ds. prawnych Związku Pracodawców Branżowych PSC). Ponadto, w skład  Rady weszli:

1.       Bagłaj Michał (Senior Associate Domański Zakrzewski Palinka sp.k.)

2.      Chołuj Włodzimierz (Wice Prezes CEMEX Polska Sp. z o.o.)

3.      Chudobski Tomasz (Kancelaria Radcy Prawnego ARSA Tomasz Chudobski)

4.       Hartung Wojciech (Counsel Domański zakrzewski Palinka)

5.      Kowalewski Wojciech (Członek Zarządu/Dyrektor Siemens ds. prawnych)

6.      Kowalski Ryszard (Prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiału dla Budownictwa)

7.      Lechna Mirella (Wspólnik Kancelarii Wardyński i Wspólnicy Sp. k. )

8.      Maraszek Radosław (Prezes Spółdzielni Inwalidów Naprzód)

9.      Mielczarek Mariusz (Dyrektor/Sektor Publiczny&UE Alstom in Poland)

10.  Mikos  Ewa (Dyrektor Siemens ds. BD)

11.  Podgórski Ryszard (Prezes Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.)

12.  Sergot-Kowalska Jolanta (biegły sądowy i ekspert z zakresu profesjonalnego utrzymania czystości)

13.  Sitarski Ireneusz (Prezes Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA)

14.  Sroka Jarosław (Partner Kancelarii BSJP)

15.  Żmudzka Beata (Dyrektor Zamówień Publicznych Konsalnet Ochrona Sp. z o.o.)

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater