Czytanie sprawozdań finansowych – kurs dla menadżerów , 24 stycznia 2015 r.

W dniu 24 stycznia 2015r. rozpoczął się kurs Czytanie sprawozdań finansowych – kurs dla menadżerów (24 godziny zajęć) organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Wielkopolski
w Poznaniu.

Kurs przeznaczony był do wszystkich osób mających w sytuacjach zawodowych styczność z informacjami finansowymi, szczególnie sprawozdaniami finansowymi. Kurs skierowany był głównie do przedstawicieli kadry kierowniczej (członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli spółek), którzy nie posiadają wykształcenia ekonomicznego. Kurs jest przydatny także dla: prawników, analityków, prywatnych inwestorów, brokerów oraz agentów ubezpieczeniowych, kierowników i dyrektorów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji niosących skutki finansowe.

Celem kursu było nabycie umiejętności prawidłowego i kompleksowego „czytania” sprawozdań finansowych (od ogółu do szczegółu). Uczestnik kursu zapoznał się z zagadnieniami powiązanymi ze sprawozdawczością finansową, sporządzaniem i badaniem sprawozdań finansowych, prawem podatkowym i bilansowym. Słuchacze kursu poznali wpływ decyzji podejmowanych przez piony niefinansowe na wyniki uzyskiwane przez podmiot gospodarczy i sposoby kształtowania właściwego obrazu wyników i sytuacji majątkowo-finansowej. W trakcie kursu słuchacze będą mieli możliwość dyskusji na temat własnych problemów i wątpliwości, które spotykają w życiu zawodowym.

http://www.skwp.poznan.pl/szkolenia/czytanie-sprawozdan-finansowych-kurs-dla-menadzerow-(24-godziny-zajec)-nowosc–116

PROGRAM KURSU:

  • Organizacja rachunkowości w podmiotach gospodarczych
  • Elementy sprawozdań finansowych
  • Struktura bilansu i rachunku zysków i strat
  • Wpływ polityki rachunkowości na obraz finansowy podmiotów gospodarczych
  • Różnice pomiędzy prawem bilansowym i podatkowym
  • Metody analizy kondycji i wyceny wartości podmiotów gospodarczych
  • Krótkoterminowe decyzje finansowe i zarządzenie wartością
  • Sporządzanie, badanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych
  • Rola rad nadzorczych w procesie sprawozdawczości finansowej
  • Wykrywanie błędów i oszustw w sprawozdaniach finansowych

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater