Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Prezentujemy materiał, opracowany na zlecenie WZP Lewiatan, przez dr Łukasza Bryla z Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Zał. nr 1) oraz Konfederację Lewiatan (Zał. nr 2).

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater