Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, spotkanie Członków WZPL, 27 stycznia br.

Wielkopolski  Związek  Pracodawców Lewiatan, w ramach cyklicznych spotkań Członków WZPL, zorganizował spotkanie, które odbyło się we wtorek   27 stycznia br. w godz. od 17.00- 19.00, w siedzibie WZP Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, II piętro pok. 216.

Tematem spotkania było: Ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem sektora IT” – przedstawiali przedstawiciele kancelarii prawnej Henclewski & Wyjatek. 

Szkolenie było wstępem do serii otwartych spotkań kierowanych do przedsiębiorców, a poruszających zagadnienia ze styku prawa oraz nowoczesnych technologii.

W ramach cyklu będą poruszane zagadnienia takie jak:

  • prawo autorskie w programach komputerowych,
  • ochrona własności przemysłowej przedsiębiorstwa,
  • przetwarzanie i ochrona danych osobowych,
  • ochrona przedsiębiorcy przed roszczeniami konsumentów
  • zarządzanie bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwach,
  • zamówienia publiczne w projektach IT,
  • zabezpieczanie prawne podczas wdrażania rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwach,
  • ochrona przedsiębiorstwa przed cyberprzestępczością,
  • prawne aspekty ekspansji przedsiębiorstwa w sieci internet (sklepy internetowe).

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater