XII edycja Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości

Począwszy od dnia 8 stycznia do dnia 28 lutego 2015r. włącznie, wszyscy zainteresowani mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz startupy mogą zgłaszać swój udział w Konkursie. Pełna dokumentacja Konkursu, obejmująca aktualny regulamin, formularze zgłoszeniowe oraz kryteria oceny wniosków, jest dostępna na oficjalnej stronie internetowej Konkursu: www.lidermsp.poznan.pl.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy przy przygotowaniu zgłoszenia aplikacyjnego, którą oferuje Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą na Al. Marcinkowskiego 20 w Poznaniu (www.pfpk.pl). Osobą do kontaktu jest p. Maciej Kucharczak – tel. (61) 855-64-82, e-mail: m.kucharczak@pfpk.pl.

Organizatorzy Konkursu zachęcają również do wzięcia udziału w konkursie przedsiębiorców-migrantów, którzy osiedlili się i prowadzą działalność gospodarczą na terenie aglomeracji poznańskiej. Aktywnego wsparcia w przygotowaniu wniosku konkursowego udzielą zainteresowanym pracownicy Migrant Info Point, który działa w Collegium Chemicum UAM na ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu (www.migrant.poznan.pl). MIP działa w każdy wtorek i czwartek, w godzinach: wtorek – 14-20, czwartek – 9-15. Osobą do kontaktu jest p. Karolina Sydow – tel. (61) 829-11-00 (w godzinach otwarcia MIP), e-mail: karsyd@amu.edu.pl.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.

Wszelkie informacje nt. konkursu otrzymać można w Biurze Konkursu, które znajduje się w siedzibie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP w  Poznaniu, ul. Matejki 50, pok. 105, tel. (61) 878-47-77, e-mail: dgr@um.poznan.pl, na stronie internetowej www.lidermsp.poznan.pl oraz na profilu FB  www.facebook.com/poznanbiznespartner

Udział w konkursie jest całkowicie bezpłatny.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater