„CZAS ZAWODOWCÓW – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, spotkanie członków , 3.02. br.

Wielkopolski  Związek  Pracodawców Lewiatan, w ramach cyklicznych spotkań Członków WZPL, zorganizował spotkanie, które odbyło się we wtorek 3 lutego br. w godz. od 17.00- 19.00, w siedzibie WZP Lewiatan, ul. Grunwaldzka 104, II piętro pok. 216.

Tematem spotkania było: „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” przedstawią przedstawiciele Politechniki Poznańskiej. 

Podczas panelu w dniu 3 lutego 2015r. zostały omówione następujące zagadnienia:

  1. Prezentacja projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.
  2. Zapoznanie z narzędziem powstałym w ramach projektu: System Zawodowcy i jego najważniejsze funkcjonalności.
  3. Omówienie korzyści dla pracodawców płynących z uczestnictwa w projekcie „Czas zawodowców”.
  4. Prezentacja jednego z zadań projektu „Praktyki i Staże” – formalne aspekty organizacji praktyk i staży w projekcie, opis możliwości współpracy dostępnych dla pracodawców przy organizacji praktyk etc.
  5. Omówienie możliwości publikacji ofert pracy za pomocą wykorzystania Systemu Zawodowcy.
  6. Prezentacja nowego modułu w Systemie Zawodowcy dedykowanego instytucjom szkoleniowym.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater