„Zasiłki dla młodych rodziców”, seminarium ZUS, 18 lutego br.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zorganizował bezpłatne seminarium z udziałem przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w Poznaniu.

Temat:Zasiłki dla młodych rodziców”

Termin: 18 lutego 2015 r. (środa), od godz. od 11.00 do 15.00

Miejsce: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, I Oddział w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 12, sala nr 219

Program seminarium:

10.45 – 11.00    Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10   Otwarcie seminarium

11.10 –  12.30   Zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

  • za okres urlopu macierzyńskiego/ na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego/ dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
  • za okres urlopu rodzicielskiego.

12.30 – 12.45    Przerwa

12.45 – 14.30    cd Zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego

  • wysokość zasiłku,
  • zasady rezygnacji
  • zasiłek macierzyński w razie urodzenia dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Zasady ustalania uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego

Zasady ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki

  • nad zdrowym dzieckiem do lat 8
  • nad chorym dzieckiem w wieku do lat 14
  • nad innym chorym członkiem rodziny

Zasady ustalania uprawnień do zasiłku opiekuńczego dla ojca dziecka w związku z pobytem matki dziecka w szpitalu

14.30 –  15.00    Pytania i dyskusja

Prelegent : Izabela Chomontek

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater