Bal Seledynowy

Bal Seledynowy organizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Korporację „LECHIA” oraz Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur przy współpracy Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan.

Tradycyjnie już, w ostatnią sobotę karnawału, tj. 14 lutego 2015 roku, o godz. 2000 w historycznej Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odbędzie się XXI od czasu reaktywacji w roku 1995 edycja Balu Seledynowego. Bal organizowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Korporację „LECHIA” oraz Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur. Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN wspiera Bal i włączył się w promocję tego wydarzenia, które integruje środowisko biznesowe i naukowe, a także władz samorządowych.

Bal nawiązuje do tradycji okresu międzywojennego, kiedy to – podobnie jak współcześnie – był nie tylko ważnym wydarzeniem towarzyskim i kulturalnym w Wielkopolsce, ale również okazją do zbierania środków na cele dobroczynne. Organizatorzy mają nadzieję, że Bal Seledynowy stanie się również okazją do integracji poznańskich środowisk akademickich i biznesowych oraz zjednoczenia wspólnych wysiłków w celu pomocy młodym, ubogim i zdolnym ludziom.

Celem tegorocznego Balu jest zebranie funduszy na wsparcie pragnących podjąć studia maturzystów pochodzących z ubogich rodzin, organizowane przez Fundację Akademicką Gaudeamus Igitur. Jest to doskonała okazja do promocji Firmy jako instytucji, dla której nie bez znaczenia są idee społecznej solidarności,
a także misja umożliwienia awansu społecznego młodym osobom ze środowisk materialnie zaniedbanych.

Zaproszenie

Oferta współpracy

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater