Spotkanie przedstawicieli firm członkowskich z Henryką Bochniarz

3 lutego przedstawiciele firm zrzeszonych bezpośrednio w Konfederacji Lewiatan spotkali się z Prezydent Henryką Bochniarz na śniadaniu roboczym. Celem spotkania było omówienie programu działania Konfederacji w 2015 roku i priorytetów firm członkowskich.

Podczas rozmowy poruszono kwestie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej w kraju, a także nadchodzących wyzwań dla Polski w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi. Ustalono, że Konfederacja powinna zwracać uwagę politykom i opinii publicznej na potrzeby gospodarki i konieczność ujęcia w programach wyborczych aspektów z nią związanych.

Zdaniem członków Konfederacji Lewiatan w dyskusji społecznej brakuje informacji o roli przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w tworzeniu miejsc pracy i PKB, wdrażania innowacji czy budowaniu dobrobytu Polski i Polaków. Zwrócono uwagę na konieczność większego zaangażowania się polskiego biznesu w tworzenie prawa na szczeblu europejskim. Biuro Konfederacji Lewiatan w Brukseli i członkostwo w BUSINESSEUROPE dają polskim przedsiębiorcom możliwość aktywnego udziału w europejskim dialogu społecznym. Komisja Europejska oczekuje aktywnego udziału Polski w kreowaniu przyszłości Unii Europejskiej. Polski biznes nie może zaprzepaścić tej szansy. Poruszony został w tym kontekście również temat tegorocznej jubileuszowej edycji Europejskiego Forum Nowych Idei i motywu przewodniego tego wydarzenia.

Podczas spotkania poruszono również tematy zmian w ustawie o dialogu społecznym, rozporządzenia o ochronie danych osobowych, cyber security, prac Rady Dyrektorów Personalnych i zmian w prawie pracy oraz kwestii środowiskowych w tym handlu emisjami czy gospodarki odpadami. Uczestnicy spotkania przedstawili również swoje stanowisko w sprawie TTIP, ubezpieczeń zdrowotnych, energetyki i funduszy europejskich.

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater