Jak proponowane przez PE zmiany dotyczące przetwarzania danych wpłyną na firmy

Koszty dostosowania firm do projektowanych przepisów rozporządzenia o ochronie i przetwarzaniu danych wzrosną 9- krotnie.

Tekst rozporządzenia o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz o swobodnym przepływie tych danych, zaproponowany w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego, wymaga naszym zdaniem wielu zmian . Postanowienia rozporządzenia nakładają na administratorów danych nieproporcjonalne i generujące koszty obowiązki. Paradoksalnie, przyjęte rozwiązania będą często niekorzystne również dla podmiotów danych. Najbardziej problematyczne są przepisy dotyczące uzasadnionego interesu administratora, całokształt przepisów odnoszących się do obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych, obowiązek notyfikacji naruszenia wobec podmiotu danych i bezwarunkowe prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego o uzasadniony interes administratora.

W załączniku opisujemy wpływ zaproponowanych przepisów na 3 przypadki działalności:

  1. Księgarnia internetowa
  2. Poseł do Parlamentu Europejskiego
  3. Salon kosmetyczny.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater