Aktywność Zarządu

8 lutego Jacek Silski reprezentował WZP Lewiatan na Gali Europejskich Nagród Obywatelskich.

10 lutego Zbigniew Stochalski wziął udział w posiedzeniu Komisji Wyborczej do Komitetu Monitorującego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

11 lutego Jacek Kulik i Małgorzata Animucka reprezentowali WZP Lewiatan na spotkaniu zespołu roboczego ds. zmian Kodeksu pracy dla MŚP.

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater