Zmiana ustawy Ordynacja podatkowa – konsultacje

Konsultujemy projekt z dnia 6 lutego 2015 r. ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Akt ten stanowi realizację zapisów podpisanej w dniu 7 października 2014 r. umowy między Rządem RP a Rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrażania ustawodawstwa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).

Celem FATCA jest zobligowanie zagranicznych instytucji finansowych do zawierania porozumień z amerykańską administracją skarbową, zobowiązujących do przekazywania USA informacji o stanach rachunków, uzyskiwanych dochodach oraz o właścicielach tych rachunków będących podatnikami USA dla celów weryfikacji zobowiązań podatkowych.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

PROJEKT

Uzasadnienie

Ewentualne uwagi proszę przesyłać do 2 marca 2015 r. na adres ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater