Usługa dla rozwojowych i innowacyjnych firm z sektora MSP – dofinansowanie

Usługa systemowa Krajowej Sieci Innowacji KSU realizowana jest przez Wielkopolski Instytut Jakości z Poznania i polega na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Projekt jest dofinansowany przez PARP w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Usługa realizowana jest na rzecz przedsiębiorcy w jednym lub dwóch etapach.

W ramach usługi w pierwszym etapie przeprowadzany jest audyt innowacyjności dofinansowany od 90-100%. Etap ten obejmuje 6 różnego typu analiz działalności przedsiębiorstwa. Podczas tego etapu następuje identyfikacja możliwości rozwoju w obszarze innowacji, w tym w zakresie wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej, nowej technologii lub nowej metody organizacyjnej. Przygotowane, w pierwszym etapie usługi opracowanie jest jednocześnie odnośnikiem do części tabel we wnioskach o dofinansowanie z obszaru stanu aktualnego firmy, stosowanych technologii, rozwiązań, które chcemy wdrożyć, czy tendencji w branży.

Drugi etap projektu obejmuje doradztwo we wdrożeniu innowacji i służy zebraniu kolejnych argumentów do wniosku unijnego. W tym etapie wykonywane są na rzecz przedsiębiorcy kolejne analizy. Atutem projektu jest możliwość realizacji etapu drugiego (dofinansowanego na poziomie 85%) ukierunkowanego na zdobycie kolejnych argumentów do wniosków unijnych, w tym m.in. na powiązanie
z jednostkami badawczo-rozwojowymi czy odpowiednie zarządzanie własnością intelektualną. Usługa skierowana jest głównie do firm rozwojowych, które zamierzają skorzystać z projektów unijnych w Horyzoncie 2020.

Ulotka projektowa

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater