Warsztaty EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan zorganizował w dniu 24 marca, w godz. od 09.00 – 16.00  warsztaty dla kadry managerskiej firm produkcyjnych  „Efektywne zarządzanie produkcją z wykorzystaniem systemów informatycznych” z udziałem przedstawicieli SMART Project Sp. j., firmy zrzeszonej w WZP Lewiatan.

Tematyka:

–   czarne dziury w produkcji – czyli jak wyeliminować koszty wynikające z:

√  błędnych wskaźników produkcyjnych,

√  nierejestrowania strat zasobów,

√  nieprawidłowego planowania produkcji w systemie ERP,

–   pułapka jednostkowego kosztu produkcji – czyli jak prawidłowo kalkulować koszty wykraczające poza standardowy system kalkulowania kosztów produkcji

–   prawidłowe rejestrowanie czynników wpływających na efektywność procesów np.: nieplanowane opóźnienia i oczekiwanie, przestoje, przyczyny zakłóceń, bufory materiałowe, czas przezbrajania i wytwarzania, etc.

–   walka z marnotrawstwem i wydobywanie ukrytego potencjału z procesów.

 

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater