FOR zaprezentowało założenia nowej Ordynacji Podatkowej

Forum Obywatelskiego Rozwoju 9 marca br. zaprezentowało projekt założeń Ordynacji podatkowej oraz uruchomiło portal podatkowy lepszepodatki.pl Inicjatywę tę wsparła Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan, której członkowie włączyli się w przygotowanie projektu założeń.

Dokument prezentuje koncepcję Kodeksu podatkowego, który powinien zastąpić obecną Ordynację podatkową, gdyż nie stanowi ona spójnej regulacji podstawowych zagadnień ogólnego prawa podatkowego. Materia tej ustawy wymaga uporządkowania oraz rozszerzenia o nowe instytucje prawa podatkowego.

W projekcie uwzględniono od dawna postulowaną zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, zaproponowano wprowadzenie karty rzetelnego podatnika oraz regulacji dotyczących nieefektywnego sposobu przedawniania zobowiązań podatkowych (okresu przedawnienia). Założenia nie zakładają wprowadzenia klauzuli obejścia prawa podatkowego.

Inicjatywa FOR jest kolejną, która ma doprowadzić do napisania nowej Ordynacji podatkowej. Obecnie na ukończeniu są założenia przygotowywane przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Wyrażamy nadzieję, że finalnie działania różnych środowisk doprowadzą do uchwalenia nowej, lepszej Ordynacji podatkowej.

Założenia Kodeksu podatkowego (PDF, 1.22 MB)

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater