Sąd Arbitrażowy Lewiatan z instancją odwoławczą

Od 23 marca br. Sąd Arbitrażowy Lewiatan uruchamia drugą instancję. Uczestnicy arbitrażu będą mogli skorzystać, w razie potrzeby, z instancji odwoławczej.

– Arbitraż jest najlepszym sposobem rozstrzygania sporów gospodarczych. Jednak od pewnego czasu niektórzy nasi klienci  wskazywali, że chcieliby mieć możliwość skorzystania z instancji odwoławczej. Od dzisiaj strony mogą, według własnego wyboru, rozstrzygać powstałe spory w postępowaniu jedno- albo dwuinstancyjnym. W ten sposób Sąd Arbitrażowy po raz kolejny pokazał, wprowadzając zmiany w interesie klientów,  że jest nowoczesny i innowacyjny – mówi dr Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz, prezes Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Sąd Arbitrażowy Lewiatan to  instytucja o randze międzynarodowej i regionalnej, służąca szybkiemu rozwiązywaniu sporów majątkowych i korporacyjnych. Dla przedsiębiorców oznacza uzyskiwanie szybkich orzeczeń rozstrzygających spory oraz obniżenie kosztów działalności gospodarczej.

Konfederacja Lewiatan

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater