Konsultacje projektu Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Wytyczne określają ramy systemu kontroli, w ramach którego przedstawiono najważniejsze procesy kontrolne i określono podstawowe obowiązki Instytucji Zarządzającej w zakresie ich realizacji. Uwagi do projektu Wytycznych wraz z uzasadnieniem (zgodnie z formatem załączonego formularza) można zgłaszać do 26 marca 2015 r. na adres poczty elektronicznej: bozena.piwowar@mir.gov.pl oraz artur.biela@mir.gov.pl. Uwagi przekazane po terminie lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

Formularz zgłaszania uwag

 

dyplom
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
tel. 61 657 60 51
tel. 691 98 68 68
biuro@wzp.org.pl
www.wzp.org.pl
konfederacja lewiatan
Copyright by MindsEater